Hotararea CNCD

Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii ne-a comunicat Hotararea  nr 192 din martie 2016, referitoare la petitia depusa de catre noi.

Citam concluzia CNCD :

" Colegiul Director HOTARASTE :

1. Aspectele sesizate nu intrunesc elementele constitutive ale unei fapte de discriminare conform art. 2 alin. 1) din O.G. nr. 137/2000, republicata, (lipsa criteriu de discriminare*).

2. Se va raspunde partilor in sensul celor hotarate.

3. O copie a hotararii se va transmite partilor''

(*sublinierea ne apartine)

Asadar, CNCD considera , prin aceasta Hotarare , ca ceea ce am sezizat noi  nu reprezinta discriminare .

NU suntem multumiti de aceasta hotarare .

NU o consideram justa .

In concluzie, am atacat aceasta hotarare in instanta. (ref. dosar nr 232/35/2016 al Curti de Apel Oradea - D'Apetresii vs CNCD, MENCS) .

Ne-am adresat instantei in principal pentru doua motive :

A. In continuare noi consideram ca elevii in situatia data sunt discrimnati. Respectiv, o astfel de metodologie poate duce la discriminari, discriminari care pot duce la inechitati respectiv la adevarate drame pentru cei in cauza.

B. Consideram ca analiza si hotararea CNCD s-a bazat pe articol de lege aplicat in mod trunchiat. Mai exact citam din hotararea CNCD : 

'' ....

Colegiul director trebuie să analizeze dacă tratamentul diferit a fost indus datorită unui criteriu prevăzut de art.2 alin.1), respectiv rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţa la o categorie defavorizată, care să fi constituit elementul determinant în aplicarea acestui tratament. Or, condiţia criteriului ca motiv determinant trebuie interpretată în sensul existenţei ca circumstanţă concretizată, materializată şi care constituie cauza actului sau faptului discriminatoriu, şi care, în situaţia inexistenţei, nu ar determina săvârşirea discriminării. Astfel, natura discriminării, sub aspectul ei constitutiv, decurge tocmai din faptul că diferenţa de tratament este determinată de existenţa unui criteriu, ceea ce prespune o legatură de cauzalitate între tratamentul diferit imputat şi criteriul interzis de lege, invocat în situaţia persoanei care se consideră discriminată. ''

 

      Cand de fapt, cei care au analizat petitia depusa de noi, nu tin cont de intreg art 2 din ordonanta amintita, unde dupa expresia:  "precum si alt criteriu.... " (a se vedea mai jos) apar toate elementele care incadreaza metodologia (articolul din metodologie) atacata de noi, la discriminare ! 

Potrivit art. 2 din O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, prin discriminare se înţelege orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice.

Consideram ca urmarind articolul 2 din O.G. 137/2000 se poate observa foarte clar ca cei care au emis hotararea (CNCD-ul) au aplicat trunchiat acest articol sau nu au reusit sa vada ca petitia noastra se refera in mod clar la .... precum si orice alt criteriu ! Criteriile din metodologia MENCS sunt criterii discriminatorii !

In Hotararea CNCD , a se vedea citatul mai sus, acestia ne spun , e drept intr-o paranteza : '' (lipsa criteriu de descriminare)'' . Oare asa o fi ?

Noi credem ca nu este asa.

Asteptam cu incredere decizia instantei.  

Va tinem la curent ....

 

Am reusit sa nu mai avem elevi discriminati in urma contestatiilor la bac si evaluare nationala!

Noutati: